Regulamin
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.samter.pl prowadzony jest przez firmę SAMTER - MAREK WACHOWIAK reprezentowaną przez właściciela Marka Wachowiaka, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 517 (REGON 630801258, NIP 781-133-80-73).
 2. Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy www.samter.poznet.pl są towary oferowane na stronach www.samter.poznet.pl. Prezentowane na w.w. stronach towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich[PLN] brutto i nie zawierają kosztów przesyłki towaru.
 4. Rejestracja w sklepie internetowym przez kupującego jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Zakupu w sklepie dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w koszyku a następnie wypełnienie kolejnych stron formularza wymaganego w procedurze zamawiania.
 6. Zamówienie można składać 24h na dobę przez cały rok.
 7. Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie pod warunkiem, że towar nie został jeszcze wysłany do kupującego.
 8. Kupujący, po złożeniu zamówienia, otrzyma pocztą elektroniczną:
  - informację o przyjęciu zamówienia
  - informację, że towar został wysłany do kupującego
 9. Transakcje będą każdorazowo potwierdzane paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Za podanie prawidłowych danych do wystawienia faktury odpowiedzialny jest kupujący.
 10. Wysyłki zamówień złożonych w dni robocze do godz. 12.30 realizowane są tego samego dnia, a złożone po godz. 12.30 następnego dnia roboczego.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia lub wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub z innych uzasadnionych powodów.
 12. Wysyłki za które zamawiający chce zapłacić „przedpłatą na konto” realizowane będą po wpłynięciu środków na rachunek właściciela sklepu.
 13. Reklamacje i zwroty przyjmowane są wyłącznie na koszt kupującego. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.
 14. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot pieniędzy, w kwocie równej cenie produktu, nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego w ciągu 7 dni od daty otrzymania czytelnie podpisanej przez kupującego korekty faktury VAT lub zwrotu paragonu fiskalnego razem z towarem.
 15. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany przesłać reklamowany towar na adres sklepu wraz z protokołem opisującym wadę lub uszkodzenie towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu max. 10 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep. W przypadku uznania reklamacji towar bez wad zostanie odesłany kupującemu na koszt sklepu.
 16. Wszystkie nazwy towarów, numery katalogowe, nazwy producentów i ich znaki towarowe użyte są na stronach sklepu wyłącznie w celach identyfikacji towarów i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 17. Sklep zastrzega sobie prawo do wysłania towaru, pochodzącego od dowolnie wybranego, współpracującego z nim producenta, chyba że w opisie towaru jest on w sposób jednoznaczny wskazany. Tym samym nie należy wyciągać wniosków co do producenta towaru na podstawie zamieszczonych na stronach sklepu fotografii.
 18. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez sklep danych osobowych kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 19. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.